119331
Profesionales cualificados de Digital & IT
Compartir oferta

Consultor/a sènior de màrqueting online

Referencia: #101723

Localización: Barcelona


El nostre client  vol cobrir una vacant de Consultor/a sènior de màrqueting online per un organisme públic de Catalunya.

La persona que ocupi aquesta vacant tindrà un contracte de substitució de durada indeterminada.

Missió: Comercialitzar els productes, actes, serveis i ajuts d’acord amb l’estratègia comercial de l’organització a través dels canals de màrqueting online.

Tasques a realitzar:

 • Desplegar les estratègies, les accions i les mètriques de «inboud marketing» per comercialitzar els productes de l’organització.
 • Dur a terme la creació de continguts i copy-writting per afavorir la consecució d’objectius de conversió (inscripcions, sol·licituds, mostres d’interès, etc.) a tots els canals digitals de l’organització.
 • Elaborar continguts per al web corporatiu (serveis, grans actes, fires…), newsletters i mailings.
 • Gestionar la coordinació amb tercers i elaborar continguts de content-marketing (gestió de continguts audiovisuals amb empreses o en grans actes; a més d’informes i articles de comercialització i sensibilització, etc.) orientats a l’obtenció de conversions i resultats digitals.

Requisits imprescindibles:

 • Titulació universitària o experiència equivalent en els àmbits de la comunicació, màrqueting o les ciències socials o altres disciplines similars.
 • Coneixement oral i escrit de la llengua catalana: Certificat de suficiència, nivell C de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent.
 • Mínim de 4 anys d’experiència professional demostrada, dels quals 2 hagi participat professionalment en projectes de màrqueting online executant tasques similars a les descrites.
 • Nivell B2 d’anglès.
 • Coneixements avançats d’informàtica a nivell d’usuari.
 • Persona amb iniciativa, capacitat d’organització, proactiva, amb adaptació a marges breus de temps i treball en equip.

Es valorarà:

 • Formació específica o coneixements en campanyes de publicitat online, SEO, copy-writting o altres especialitats vinculades al màrqueting digital i orientat a la conversió.
 • Nivell C2 de català.
 • Nivell C1 o superior d’anglès.

Oferim:

 • Sou competitiu d´acord amb l´experiència i formació aportades.
 • Flexibilitat horària combinada amb treball híbrid al centre de Barcelona

La persona escollida per cobrir la plaça haurà de presentar , abans de la seva contractació, els originals de les certificacions acreditatives de les titulacions i formacions esmentades al currículum.INSCRIBIRSE EN LA OFERTA